Your cart

Aká je nosnosť našich šatiek? / What is the carrying capacity of our wraps?


Často sa pýtate túto otázku, a preto sme si pripravili článok, ktorý by to mohol čiastočne vysvetliť.

We are often asked this question, therefore we have put together a little explanation that might help.

Určenie nosnosti je veľmi individuálne. Tak, ako niekto vládze ísť na túru s plným batohom náhradného oblečenia a jedla aj pre svojho partnera, iný si radšej nabalí len najnutnejšie veci, pretože vie, že s plným batohom by sa mu nešlo pohodlne. Závisí to od našej stavby tela, či športujeme, či máme svalnatejší chrbát, alebo sme zvyknutí na vyššiu záťaž. 

To, čo je pre niekoho pohodlné pri 12kg dieťati, nemusí vyhovovať niekomu inému.

It's very individual for each of us. As someone as is able to go on a hike with a backpack full of clothes and even food for one's partner, somebody else only takes the most important things, because he knows that with a full backpack he would not feel comfortable. It depends on our body type, whether we exercise, whether we have a stronger back, whether we are used to a higher load.

What is comfortable for someone while carrying 10kg child, may not be okay for someone else.

Každý z nás má inú techniku viazania. Čím precíznejšie a technicky lepšie zvládneme úväz šatky, tým bude váha nášho bábätka lepšie rozložená na celú šírku šatky. Nebudeme ju tak niesť len na krajoch šatky a len na istej časti našich pliec alebo chrbta. Takže čím väčšie dieťatko a vyššia jeho váha, tým pohodlnejší pocit pre nosiacu osobu dosiahneme. Stačí skutočne dobre dotiahnuť šatku po celej jej šírke a byť dôsledný počas celého jej viazania.

Every person has different style of wrapping. With technically good wrap job the weight of our baby will be better distributed over the entire width of the wrap. We will not feel only the edges on our shoulder or on your back. So the bigger the baby and the higher the weight, the more comfortable feel we can achieve with a really precise wrap job. 

Zákazníci sa pri nakupovaní často rozhodujú podľa uvedenej gramáže. Vychádzajú z predpokladu, že čím vyššia gramáž, tým  väčšia pohodlnosť pri nosení. Pritom gramáž je len matematicky vypočítané číslo, ktoré má toleruje možné odchýlky. Samotná priadza má istú vôľu, s ktorou sa ráta pri jej spracovaní. Jej "hrúbku" môže ovplyvniť napríklad vlhkosť pri spracovaní a skladovaní. Ak je napríklad nižšia vlhkosť, priadza môže byť viac vysušená a preto je tenšia ako pri ideálnych podmienkach, s ktorými sa pri práci s priadzou ráta. Tkací stroj pracuje tiež s toleranciou v rámci stanovených ISO noriem. Preto pri tkaní 2 rovnakých šatiek môže dôjsť k výslednému rozdielu gramáže až 10 %. Pri nákupe treba preto gramáž brať ako orientačné číslo, ktoré sa môže pri jednotlivých šatkách mierne líšiť. 

The customers often make their purchase decision in relation to the weaving density. They assume the higher the density means more comfortable carrying. But the density is just a mathematically calculated number that tolerates possible variations. Yarn itself has a certain tolerance, which is affected by the humidity during the processing or the storage. For instance, the yarn may be more dried due to humidity and therefore thinner than calculated ideal thickness. The weaving machine also works with a tolerance within established ISO standards. This all means that the weaving density of two similar wraps can differ up to 10%. When purchasing you should consider the weaving density only as a guideline that offers small variations.

My radšej ako nosnosť používame spojenie "pohodlnosť šatky". Pričom samotnú pohodlnosť pri nosení v šatke ovplyvňuje okrem už vyššie uvedených vecí aj typ väzby, akou sú priadze v šatke prepletené, hrúbka použitých priadzí, ako husto uloženia priadzí, materiál, z akého je priadza vyrobená, atď..

Určite by ste aj vy prišli na ďalšie premenné, od ktorých záleží, či sa vám v šatke nosí, pohodlne alebo nie :) Napríklad, keď máme dobrú náladu a naše telo je plné endorfínov, hneď sa nám v šatke ľahšie nosí <3

We prefer the usage of „the comfortability“ rather than „ the carrying capacity“. The comfortability is influenced by many factors and the density is only one of them. We also consider the weave, yarn thickness, blend...etc. You would also find much more other variables that affects comfortability. For instance, we you are feeling positive, your body is full of endorphins, every wrap is more comfortable <3

Želáme vám, aby nosenie v každej vašej šatke, či nosiči bolo pohodlné a plné lásky, pretože keď nosíme, nosíme si na sebe ten najväčší poklad <3

We wish you a pleasant carrying experience in any wrap or carrier  <3

PS: Aby sme nezabudli odpovedať aj na súťažnú otázku, aká je nosnosť našich šatiek, nechali sme si ich otestovať v špeciálnom laboratóriu. Tak sme zistili, že naša najtenšia bavlnená šatka Slncia unesie aj 16 ľudí s priemernou váhou 70kg bez toho, aby sa roztrhla. Takže o jej „nosnosť“ sa naozaj báť nemusíte.

PS: But not to forget to answer the question about the carrying capacity. We have run some tests in a special lab and the result is - Our thinnest cotton wrap Slncia can carry up to 16 adult people weighing on average 70kg before tearing apart. So you really don’t need to worry about its carrying capacity.  


4 comments


 • default/*'"

  default


 • default

  default


 • default

  default


 • default

  default


Leave a comment