Your cart

Kohútiky na prázdninách / Roosters on Holiday


Ešte v lete nám napadlo poslať naše Kohútiky na potulky po Slovensku. Vo facebookovej skupine Nosíme naše deti, sme sa spýtali, či by ich chcel niekto pozvať k sebe na návštevu a ukázať im rôzne kúty Slovenska. Záujem predčil naše očakávania, a tak sa Smaragdové a Ľanové kohútiky vydali na cesty.

Back in the summer we had an idea to let our Roosters wander across the Slovakia. In the Facebook group Nosíme naše detí, we asked if anyone would be interested to host our Roosters and show them different places in Slovakia. The demand exceeded our expectations and so the Emerald and Linen Roosters started their road trip.

Prvá zastávka bola v Nitre u Lucky a Zorky, ktoré kohútikom pripravili každý deň iný program. Prechádzka po meste, výlet k dražovskému kostolíku alebo bláznivá narodeninová oslava. Lucke sa dokonca s kohútikmi podaril prvý chrbtový úväz.

First stop was in Nitra where Lucka and Zorka arranged different action for each day. Sightseeing in the city, trip to the ancient church in Dražovce or the crazy birthday party. Eventually Lucka managed to make her first back carry.

Roosters in Nitra

Ďalší týždeň zaleteli Kohútiky na východ, do Prešova k Tatiane a Dávidkovi. Tí ich zobrali na stretnutie podpornej skupiny nosenia, aby sa zoznámili aj s ďalšími mamičkami. A okrem iného im ukázali aj čarovné miesto na Čergove. Cítite ten letný vánok s vôňou rozkvitnutej lúky?

Next week the Roosters flew east and landed in Prešov with Tatiana a little David. They took them to meet another moms from a babywearing support group. And among other things they showed them a magic place in the Čergov mountains. Can you feel the summer breeze with a scent of meadow in blossom?

Roosters in Prešov

Tretím hostiteľom kohútikov bola Lucka z Prievidze. Mimochodom, z okolia Prievidze pochádza aj ľudový ornament, ktorý inšpiroval dizajn kohútikovej šatky. Lucka sa s Kohútikmi poprechádzala v Cígli, stretla sa s inými mamičkami a zobrala ich na výlet medzi čičmianske drevenice.

Third host was Lucia from Prievidza. By the way the folk ornament which was the inspiration for the Rooster design originates from this area. Lucia went with the Roosters for a walk in Cígeľ, met another moms and took a trip to see wooden chalets in Čičmany.

Roosters in Prievidza

Ďalší týždeň sa kohútiky vybrali do Rožňavy za Evkou a Peťkom. Spolu si pozreli aj Betliar či maďarský Aggtelek. Evka pritom ocenila, že šatka s prímesou ľanu dokonale zvládla aj neposedného Peťka a nosenie bolo pohodlné pre oboch.

Next week Roosters spent in Rožňava with Evka and Peťko. They visited Betliar and Aggtelek in Hungary. Evka appreciated the wrap with linen blend which was able to take care of her restless Peťko and the carrying was comfortable for both of them. 

Roosters in Rožňava

Nakoniec kohútiky zavítali do kráľovského mesta Trnava. Tu pomáhali Natálke s bolestivo rastúcimi zúbkami. Mamička Evka ju mohla nosiť, posedieť si v meste, prechádzať sa v parkoch a užívať si spoločný čas.

The last stop was in the royal city of Trnava. The Roosters helped here with painfully growing teeth of little Natália. Mom Evka could carry her, visit the city, walk in the parks and enjoy the time spent together.

Roosters in Trnava

Veríme, že všetky mamičky nosia deti v šatkách s láskou a možno kúsok tejto lásky zostane v šatke schovaný.  Preto sa veľmi tešíme, že kohútiky mohli stretnúť vás, mamičky, a zostanú v nich ukryté aj vaše spomienky na tohtoročné prázdniny.

We believe every mom carries her baby in the wrap with love and maybe this love can be  saved in the wrap. Therefore we are glad that the Roosters were allowed to meet you - moms - and they will keep your lovely memories of the summer holiday.


Leave a comment