Your cart

6 dôvodov prečo nosíme naše deti? / 6 reasons why we wear our babies?


1. Dostatočne blízko na božteky
1. Close enough for kisses
Kedykoľvek môžeme svoje dieťatká objať alebo pobozkať:)
We can easily hug and kiss our babies all the time:) 
2. Terén neschodný kočíkom? Bez problémov!
2. Road is not suitable for pushchair? No problem!
Turistika v lese, či romantická prechádzka historickým centrom - oboje si môžeme užívať ruka v ruke s našimi partnermi a deťmi v šatke:)
Hiking in the woods or just enjoying romantic walk in historical downtown - we can do both hand in hand with our partners and babies in the wrap:)
3. Väčšie deti nemajú možnosť utiecť
3. Toddlers can’t run away
Pre zachovanie duševného zdravia rodičov je niekedy nevyhnutné, vedieť sa dostať z bodu A do bodu B bez neustáleho naháňania dieťaťa. 
For parents' mental health it is sometimes inevitable to be able to get somewhere without constantly running after kids. 
4. Pomáha pri chorobe a rastúcich zúbkoch
4. Helps to survive the sickness or teething 
Nosenie nám pomáha ľahšie prežiť chorobu, horúčku či rastúce zúbky. Deti sa v tesnom fyzickom kontakte upokoja a ich prežívanie bolesti je miernejšie.

With baby wrapped close to the body, it is much easier to get through the sickness, fever or teething. Kids get calmer thanks to the close physical contact with the parents.

5. Dve voľné ruky 
5. Two free hands
Môžeme robiť čokoľvek chceme! Spraviť si raňajky, umyť si zuby alebo sa aj očesať. Aký luxus pre rodiča!
We can do anything we want! Make ourselves a breakfast, clean the teeth or brush the hair. What a luxury for a parent!
6. Je to závislosť

6. It's an addiction

Verte či nie, stali sme sa závislé od návalov oxytocínu, ktoré zaplavia telo vždy, keď na seba uviažeme svojho drobca:)
Believe it or not, we have got addicted to the oxytocin that flows through the body when wearing our little ones:)

Leave a comment