Obchodní podmínky internetového obchodu www.sestrice.com

1. Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran, které vyplývají z kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je nákup zboží přes internetový obchod umístěný na internetové stránce www.sestrice.com. Tyto obchodní podmínky jsou zároveň nedílnou součástí takové smlouvy.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že rozumí obsahu obchodních podmínek a souhlasí s ním.

Smluvní strany se před uzavřením kupní smlouvy mohou dohodnout na úpravě těchto obchodních podmínek, čímž je zaručena rovnost stran.

Internetový obchod www.sestrice.com je určený pro osoby starší 16 let.

2. Kdo je kdo

Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu:

Sestrice, s.r.o.
Tupolevova 4
851 01 Bratislava
Slovensko
IČO: 50076701
IČ DPH: SK2120165630
zapsaná do Obchodního rejstříku u okresního soudu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 107831/B

(dále jen “Sestrice, s.r.o.“ nebo “prodejce“ nebo “my“)

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo využívá služeb, a to buď jako spotřebitel nebo podnikatel.

Orgánem dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32
P. O. Box 5
820 07 Bratislava
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/58272 172
fax č.: 02/58272 170

3. Ochrana soukromí, osobních údajů a registrace

Všechny vaše osobní údaje jsou zpracovávané ve smyslu zákona č. 18/2018 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen “zákon“) a podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).

Pro využívání internetové stránky www.sestrice.com a nakupování v elektronickém obchodě, který je na ní umístěn, od vás vyžadujeme pouze nezbytné osobní údaje. Slouží pouze pro účely identifikace při nákupu, účetních úkonech a zaslání zboží na vaši adresu.

Pro nakupování v elektronickém obchodě není nutná registrace. Pokud se však rozhodnete zaregistrovat, zjednoduší se vám vyplňování údajů při opakovaném nákupu.

O změnu, transfer, omezení nebo vymazání vašich osobních údajů můžete kdykoli požádat na adrese privacy@sestrice.com. Na tuto adresu můžete rovněž napsat v případě jakýchkoliv dotazů ohledně ochrany soukromí.

Všechny informace o ochraně vašeho soukromí najdete podrobně rozepsané v části Ochrana osobních údajů.

4. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Vaše objednávka je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem uhrazení objednávky z vaší strany. Vaši objednávku odešlete potvrzením tlačítka „Odeslat“ ve třetím kroku (“Poslední kontrola”) nákupního procesu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

O přijetí objednávky vás automaticky informujeme e-mailem. Všechny objednávky přijaté naším obchodem jsou závazné. Po uhrazení kupní ceny již není možné objednávku z vaší strany zrušit.

Vyhrazujeme si právo na odstoupení od kupní smlouvy, pokud se objednané zboží nenachází v našem skladu a na omezení maximálního množství zboží, které si může objednat jeden zákazník. Pokud zaplatíte za objednané zboží a my nebudeme schopni vám ho doručit, budeme vás neprodleně kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu a bezodkladného vrácení peněz. Doba vrácení vynaložených prostředků je závislá na dohodnutém způsobu, ale nesmí překročit 14 dní od provedení úhrady.

5. Cena a způsob platby

Všechny uvedené ceny jsou konečné včetně DPH a platné v době objednávky. U objednávek doručovaných do zemí Evropské unie bude DPH před zaplacením přepočítána podle místní sazby. Při objednávkách, které budou doručené mimo země Evropské unie, bude při nákupu odečtena DPH a povinnost zdanění se přenáší na zákazníka v zemi doručení.

Konečná cena je tvořena cenou zboží a cenou za dopravu vypočtenou podle hodnoty objednaného zboží a adresy dodání. Ceny za dopravu jsou shrnuty v Ceníku dopravy.

Platbu můžete uskutečnit prostřednictvím dobírky, platebních karet Visa a MasterCard nebo prostřednictvím PayPal. Více o ochraně osobních údajů při platbách viz Ochrana osobních údajů.

Po odeslání zásilky vám e-mailem zašleme fakturu ve formátu PDF, která je ve smyslu § 71 zákona č. 222/2004 Sb. o účetnictví plnohodnotným účetním dokladem a zároveň vám slouží i jako záruční list. Pokud chcete mít fakturu i v papírové podobě, napište nám na adresu hello@sestrice.com a my vám zašleme i papírovou fakturu.

6. Dodání zboží

Objednané zboží vám zašleme Českou poštou nebo prostřednictvím přepravní služby. Dodání zboží se uskuteční obvykle v době od 1 do 5 dnů od objednání zboží. Nejdéle může trvat 20 dní. Naše povinnost dodat vám objednané zboží je splněna předáním zboží prvnímu přepravci k přepravě.

O tom, že vaše objednávka byla předána přepravci, vás budeme informovat e-mailem. Pokud vám zboží nebude doručeno ani do 20 dnů po našem e-mailu, kontaktujte nás prosím na adrese hello@sestrice.com. Více informací o dodání zboží naleznete v části Doprava.

Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím v místě dodání a úplným zaplacením kupní ceny. Převzetím zboží přechází na zákazníka rovněž nebezpečí nahodilé zkázy a náhodného zhoršení.

7. Záruka

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba na veškeré naše zboží je 2 roky. Záruční doba může být prodloužena o dobu, kterou produkt strávil v záruční opravě. Pokud vám v důsledku reklamace vyměníme zboží za nové, záruční doba začíná běžet datem přijetí nového produktu.

Při doručení zboží zodpovídáme za:

  • dodržení ceny, která byla platná v době odeslání objednávky
  • odeslání zboží bez vad
  • dodání zboží v kvalitě a množství podle objednávky
  • přiložení daňového dokladu a záručního listu (faktury)

Pokud zjistíte, že některý z výše uvedených bodů nebyl naplněn, oznamte nám to nejpozději do 48 hodin e-mailem na adresu hello@sestrice.com. Pozdější reklamace poškození nebo nekompletnosti zboží nemusí být uznána. Neneseme odpovědnost za opožděné dodání zboží způsobené doručovatelem nebo nesprávně udanou adresou příjemce či za poškození zaviněné doručovatelem.

8. Odstoupení od smlouvy

Do 14 dnů od převzetí zboží máte právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a toto odstoupení se řídí ustanoveními zákona č. 102/2004 Sb.

Odstoupit od smlouvy lze v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči a můžete využít formulář na odstoupení od smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy zašlete na adresu:

Sestrice, s.r.o
Tupolevova 4
85101 Bratislava
Slovensko

nebo na emailovou adresu hello@sestrice.com.

Lhůta 14 dnů na odstoupení zboží se považuje za dodrženou, jestliže odstoupení pošlete nejpozději v poslední den této lhůty.

Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy nám zboží doručte nebo po předchozí dohodě předejte osobně na adrese:

Sestrice, s.r.o
Tupolevova 4
85101 Bratislava
Slovensko

Adresa pro vrácení zboží v rámci ČR:

FHB Group s.r.o.
c/o Sestrice – 70155
Vídeňská 297/99
63900 Brno
Česká republika

Nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení vám vrátíme vaše prostředky vynaložené na koupi zboží včetně poštovného, ​​které jste uhradili při koupi. Pokud jste platili platební kartou, vrátíme vám je na bankovní účet, ke kterému byla karta vydána. Pokud jste platili PayPalem, vrátíme vám je na váš PayPal účet. Pokud jste platili dobírkou, vrátíme vám je na bankovní účet, který uvedete v oznámení o odstoupení od smlouvy.

14denní lhůta na vrácení zboží neslouží k bezplatnému vyzkoušení produktu. Vrátit můžete jen nepoužité a neprané zboží.

Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Zboží vrácené formou dobírky nepřebíráme.

V případě firemního zákazníka se odstoupení od smlouvy řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.

9. Reklamace

U vady, která se dá odstranit a objeví se během záruční doby, máte nárok na bezplatné a řádné odstranění vady. V případě vady, kterou nelze odstranit, nebo vícekrát opakované odstranitelné vady (více než 2krát), nebo většího počtu různých odstranitelných vad, které brání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady, prodávající vyřídí reklamaci v závislosti na rozhodnutí možnými způsoby: výměnou zboží, přiměřenou slevou z ceny zboží nebo odstoupením od kupní smlouvy.

Reklamaci můžete uplatnit na adrese hello@sestrice.com. řed tím, než nám zboží budete posílat zpět na reklamaci, prosím, vždy nás předem kontaktujte. Postup, jak nám zaslat zboží v případě reklamace, naleznete v části Vrácení zboží.

Po přijetí zboží bude reklamace vyřízena v co nejkratším čase, nejpozději však do 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží. O výsledku reklamace budete informováni bezprostředně po rozhodnutí o oprávněnosti reklamace e-mailem nebo telefonicky. Záruka se nevztahuje na opotřebení věcí, které je způsobeno jejich běžným používáním, např. žmolky, které se přirozeně vytvářejí na textiliích, též na mechanické poškození (takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním zboží k účelu, pro který byl vyroben).

Pokud jde o zboží, u kterého byla cena snížena kvůli jeho materiálové chybě, záruka se nevztahuje na tuto chybu. Záruka se nevztahuje na chybu nebo poškození vzniklé nesprávným ošetřováním (například praním v nevhodném pracím prostředku, na nevhodném pracím programu), poškození způsobené domácími škůdci, jako je například mol šatní, skladováním (dlouhodobým uložením bez přeskládání a vyvětrání, kdy může v místě složení vzniknout oslabené místo a materiál v tomto místě ztrácí pevnost), používáním v rozporu s účelem, na který je zboží určeno, nebo používáním v rozporu s instrukcemi, které jsou uvedeny na stránce v části Péče a údržba a instrukcemi přibalenými v zásilce produktu.

Záruka se nevztahuje na rozdílnou barevnost reálného produktu vůči jeho vyobrazení na fotografiích použitých na této stránce, protože nemůžeme garantovat, jak se barvy zobrazují na vašem displeji.

Šátky a nosítka jsou tkaná z přírodních vláken, které mají své charakteristické vlastnosti. Jednotlivá vlákna obsahují tlustší a tenčí místa, která vznikají při tkaní, nerovnosti, drobné uzlíčky, které nejsou definovány jako chyba vlákna.

Při tkaní je příze vystavena velkému tlaku, při kterém může dojít k jejímu roztržení. Odborné spojení takto roztržené příze (tzv. začištění) nemá vliv na výsledné vlastnosti materiálu, a proto není důvodem k reklamaci.

V případě vyššího počtu chyb je oděv, nosítko nebo šátek označen jako zboží 2. třídy s ukázkou těchto chyb. Chyby, kvůli kterým byl produkt zařazen do 2. třídy a se kterými jste byli seznámeni před uzavřením kupní smlouvy, nejsou důvodem k reklamaci. I když na tkaní používáme ty nejkvalitnější dostupné příze, i u nich může dojít k drobným chybám.

Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly po uplynutí záruční doby.

10. Řešení sporů

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s používáním internetového obchodu a uzavřením smluvního vztahu se řídí právním řádem Slovenské republiky.

V případě vzniku sporu je dána příslušnost soudům Slovenské republiky.

Nakupující – spotřebitel – má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na hello@sestrice.com), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva.

Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online. Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.

11. Závěrečné ustanovení

Vyhrazujeme si právo Obchodní podmínky kdykoliv změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat změna obchodní politiky nebo platné legislativy.

Jakékoliv změny nabývají účinnosti jejich zveřejněním na stránce www.sestrice.com.

Právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy se řídí Obchodními podmínkami účinnými v den vzniku objednávky zboží.

Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které vysloveně neupravují tyto Obchodní podmínky se řídí ustanoveními občanského zákoníku, Obchodního zákoníku, Zákona o ochraně spotřebitele, Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku, případně dalšími právními předpisy Slovenské republiky.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 7. 2021. 5. 2021.

© 2023 Sestrice, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli částečné nebo úplné užití obsahu, zejména reprodukce a šíření textů, obrázků, fotografií nebo ukázek jakýmikoli mechanickými nebo elektronickými prostředky, je bez písemného souhlasu společnosti Sestrice, s.r.o., zakázáno.