Proč nosit?

Nošení bylo po tisíciletí součástí přirozené péče o děti. S příchodem kočárků v posledních 100 letech se z moderní společnosti téměř úplně vytratilo. Přesto tři čtvrtiny světové populace své děti stále nosí a postupně se nošení začíná vracet i do „moderního světa“.

Proč tomu tak je? V současnosti přibývá stále více výzkumů, které dokazují důležitost kontaktu, blízkosti, pocitu bezpečí a dalších psychologických potřeb pro život a vývoj jedince. Vyvracejí tak jakési tradované zvěsti, že děti se nemají příliš nosit, protože budou příliš vázané na matku, nesamostatné a rozmazlené. Že musí mít pevný režim. Že musí spát odděleně a v samostatné místnosti apod.

Porodem nevzniká samostatný jedinec

Děťátko bylo 9 měsíců součástí vašeho těla, zvyklé na bezpečný, ohraničený prostor, teplo, tlukot srdce a rytmus vaší chůze. To, že se při porodu oddělí od matky, neznamená, že je okamžitě připraveno naplno se osamostatnit a být samotné v neznámém prostoru. Stejně jako není připraveno bezprostředním přechodem přes porodní cesty hned narovnat své tolikrát pokrčené nožičky do zavinovačky či zakulacená záda na rovnou podložku. Potřebuje na to čas. Právě nošení v šátku je výborný způsob, jak jim usnadnit přechod do tohoto světa a podpořit je po fyzické i psychické stránce.
 • Nošení pomáhá rodiči lépe reagovat na potřeby svého děťátka.
 • V těsném fyzickém kontaktu s maminkou dokáží děťátka lépe regulovat tělesnou teplotu, dýchání a srdeční tep. Jsou spokojenější a méně pláčou.
 • Nošení ve vertikální poloze pomáhá zmírňovat reflux a přirozenou masáží bříška i koliky.
 • Abdukčně flexní pozice sedu (kolínka výše než zadeček, nožičky vytvářejí písmeno M, záda jsou zakulacená a připomínají písmeno C) zajišťuje správný vývin kyčelních kloubů a páteře. Mnozí světoví ortopedi nošení v šátku doporučují jako prevenci problémů s kyčlemi.
 • V době nemoci fyzická blízkost rodiče zmírňuje nespokojenost miminka a kontakt kůže na kůži dokáže přirozeně snižovat horečku.
 • Pohybem nosícího jsou stimulovány všechny receptory kůže dítěte a neustále se při něm dráždí vestibulární aparát (mozkové centrum zodpovědné za rovnováhu). To vyvolává u dětí tzv. vestibulární slast (pocit bezpečí a klidu) a stimuluje rozvoj motoriky
 • Při nošení vidí oči dítěte mnohem více ze svého okolí. Dětský mozek tím získává více podnětů důležitých pro svůj vývoj.

Matce narozením dítěte povinnosti nekončí

Mnohé studie hovoří o tom, že dítě „patří k matce“ a minimálně první měsíce by s ní mělo být v bezprostředním kontaktu. Aby však dokázala provádět různé domácí práce, pečovat o dalšího sourozence či o sebe, potřebuje nějakou pomůcku, která jí to zajistí a usnadní. Kontakt, kojení na požádání či spánek se dokáží jednoduše za denního chodu vyřešit nosící pomůckou.
 • Nošení zlepšuje a usnadňuje kojení.
 • Kojení v šátku dává mamince možnost provádět během něho jiné aktivity, případně se věnovat staršímu dítěti.
 • Nošením v šátku děťátko dokáže uspokojovat většinu svých potřeb a rodič má dvě volné ruce.
 • S děťátkem v šátku se dostanete i tam, kde je terén pro kočárek neschůdný.
 • Nošení pomáhá jak dítěti, tak i matce vytvářet si emoční vazbu na základě vyplavování hormonu štěstí (oxytocinu) a brzdění stresového hormonu (kortizolu).
 • Nošením si otcové dokáží vytvořit bližší pouto se svým dítětem.

Šatkynosítka jsou jen pomůcky

Jejich hlavním cílem je POMÁHAT při naplňování základních potřeb dítěte v souladu s potřebami matky a rozvíjet tak zdravý potenciál jedinců naší společnosti. Výchozí bod není šátek či nosítko. Primární je kontakt a potřeby. Nosící pomůcky jsou pouze prostředky, jak tyto potřeby uspokojovat co nejlépe.

Zdroje/literatura:
Brisch, K.H.: Bezpečná vzťahová väzba, 2010
Hašto, J.: Vzťahová väzba, pripútavacie správanie a psychiatria- psychoterapia, 2006
Cassidy, J., Shaver, P.R: Handbook of Attachment. Theory, Research, and Clinical Applications, 2008
Brisch, K.H.: Bezpečná vzťahová väzba, 2010
Bowlby, J. : Vazba. Teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem, 2010