Your cart

How to tie the wrap


Ako uviazať šatku Pozrite si náš návod How to tie the wrap Watch our tutorial

Chyťte šatku tak, aby ste mali označenie stredu medzi rukami. Hold the wrap by its hem with the middle marker between your hands.

Umiestnite stred šatky na svoj hrudník. Place the middle part of the wrap on your chest and pull the strands behind you.

Na chrbte cípy prekrížte.
Uistite sa, že sa šatka nikde neprekrútila.
Cross the strands on your back making sure they are not twisted.

Veďte konce šatky ponad plecia dopredu.
Teraz môžete vložiť dieťatko.
Bring the strands to the front over your shoulders.
You are now ready to wrap your baby.

Vložte dieťatko do šatky tak, aby mu siahala od kolienka po kolienko.
Vytiahnite vrchný lem na chrbát dieťatka a spodný lem medzi seba a dieťatko.
Slip your baby into the wrap, which should be spread from knee to knee. Pull the top hem up the baby's back and the bottom hem between you and your baby to make a comfortable seat.

Utiahnite oba cípy šatky postupne po celej ich šírke. Pull both strands of the wrap tightly along their length.

Prekrižte šatku pod zadočkom dieťatka. Cross the strands under your baby's bottom.

Cípy veďte popod nožičky dozadu. Bring the strands towards your back under your baby's legs.

Na chrbte zaviažte dvojitý uzol. Tie a double knot on your back.

Pruhy na chrbátiku dieťatka môžete roztiahnuť pre dosiahnutie väčšieho pohodlia. Spread the wider bands on your baby's back for more comfort and support.