Your cart

Map


EN|SK

Na tejto mape nájdete zoznam vybraných poradkýň nosenia a regionálnych nosiacich skupín, u ktorých si môžete vyskúšať naše šatky. Neváhajte kontaktovať poradkyňu nosenia, ktorá je k vám najbližšie, aby ste čo najskôr mohli nosiť :)

On the map below you can find the list of babywearing consultants or local supporting groups where you can try our wraps. So if you happen to be in Slovakia, do not hesitate to contact the local babywearing consultant to start babywearing right now :)