Your cart

Our Story


EN|SK

Sme dve sestry, ktoré sa rozhodli vyrábať šatky s vlastným originálnym dizajnom. Pri našich vzoroch sa rady nechávame inšpirovať tradičnými slovenskými motívmi a ornamentmi. Aj takýmto spôsobom chceme pripomenúť dobu, kedy nosenie detí v šatkách bolo úplne prirodzené a samozrejmé.

 

Dôležitejšia než dizajn šatky je pre nás jej kvalita. Hľadáme preto priadze, ktoré spĺňajú naše náročné kritériá. Vyberáme si dodávateľov, ktorých priazde sú vhodné na použitie aj pre tie najmenšie deti. Koniec koncov je to pochopiteľné, veď v týchto šatkách nosíme aj svoje vlastné deti.

 

Vďaka tejto stránke sa plní náš spoločný sen – vyrábať vlastné šatky na nosenie detí. Budeme sa tešiť, ak si z našej ponuky vyberiete a aj vďaka vám sa rozrastie rodina detí, ktoré budú cítiť lásku a blízkosť rodiča vždy, keď to budú potrebovať.

 

Viac o nás si môžete prečítať v rozhovore Sestrice ako sestry Barborka a Slávka.

 

 

We are two sisters who decided to make baby wraps using our own original designs. Traditional Slovak motifs and ornaments are our inspiration as a reminder of the times when carrying babies in wraps was totally natural and went without saying. 

 

Design is important, however, quality is even more so. Therefore we look for yarns that match the highest criteria. We ensure that our yarns are also suitable for the youngest babies. After all, we use these wraps for our own babies.

 

This e-shop made our wish come true – we now produce our own baby wraps. We will be delighted if you choose our wraps so thanks to you, another child will feel the love and closeness of their parents whenever they need it.

 

Read more about us in the interview Sestrice as the Sisters Barborka and Slavka.