Your cart

Privacy Policy


EN|SK

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.sestrice.com (ďalej len Sestrice) je Sestrice s.r.o., Tupolevova 4, 851 01 Bratislava, Slovakia, IČO: 50076701, DIČ: 2120165630, zapísanej do Obchodného registra na okresnom súde Bratislava, odd. Sro, vl.č.107831/B (ďalej len “Sestrice, s.r.o.” alebo „predajca“ alebo „my“).

Aby sme mohli vybaviť vašu objednávku, potrebujeme o vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”). Týmto zákonom sa pri používaní vašich údajov riadime.

Náš obchod www.sestrice.com má hosting na Shopify Inc., ktorý nám poskytuje platformu na náš internetový obchod. Preto všetky údaje a databázy sú uložené na ich zabezpečených serveroch.

Aké údaje a prečo ich potrebujeme?

Pri nakupovaní na internetovej stránke www.sestrice.com je potrebné poskytnúť nasledovné informácie: meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny, e-mailová adresa (slúži na rýchlejšiu komunikáciu s vami), mobilné telefónne číslo (pre doručovateľskú službu, aby vám tovar mohla doručiť). Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej objednávke v prípade, že sa rozhodnete na našej stránke registrovať.

Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky. Tieto údaje tiež potrebujeme pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať vo vašom účte po prihlásení.

Počas vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou doručovateľskej služby alebo Slovenskej pošty (meno, adresa, mobilné číslo/email) a účtovníka, ktorý sa riadi pri práci s vašimi osobnými údajmi Zmluvou o poverení spracúvaním osobných údajov. Tieto údaje im poskytujeme vždy jednorázovo pre vybavenie vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Okrem toho ukladáme ďalšie, neosobné údaje s cieľom priebežného zlepšovania našej ponuky. Na našich serveroch zhromažďujeme informácie, ktoré nám z technických dôvodov automaticky odovzdáva váš prehliadač. Ide o tieto údaje: typ a verzia prehliadača, používaný operačný systém, URL predchádzajúcej navštívenej stránky, meno hlavného počítača (IP adresa), čas požiadavky na server. Pri ukladaní nie sú tieto údaje spájané s osobou, ktorej sa týkali. Tieto údaje nie sú ani prepájané s údajmi z iných zdrojov. Vaša IP adresa je čoskoro po ukončení návštevy na našich stránkach vymazaná.

Udelenie súhlasu

Zadaním vašich údajov pri objednávaní tovaru a následným odoslaním objednávky nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely, právo odvolať tento súhlas. V prípade vašej žiadosti sa na nás obráťte na adrese hello@sestrice.com. V prípade pochybností o dodržiavaní práv prevádzkovateľom sa môžete s podnetom obrátiť aj priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Ako prevádzkovateľ sa zaväzujeme, že budeme s osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR

.

Zasielanie ponukových e-mailov

Na stránke www.sestrice.com máte možnosť zaregistrovať sa na zasielanie ponukových e-mailov s novinkami (Newsletter) z internetového obchodu predajcu. Ponukové e-maily vám budeme zasielať maximálne dvakrát do mesiaca. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: hello@sestrice.com alebo na pevnej adrese uvedenej vyššie. Ponukové emaily posielame prostredníctvom služby MailChimp, preto po prihlásení sa k odberu Newslettera budete mailom vyzvaní na potvrdenie vášho súhlasu k zaradeniu sa do tejto databázy. Bez tohto opätovného potvrdenia nebudeme schopní vám novinky odoslať.

Bezpečnostné štandardy

Pri prenose dát vám ponúkame využitie bezpečnostného protokolu SSL (Secure Socket Layer) v spojení s 256-bitovým šifrovaním. Táto technika zaručuje vysokú bezpečnosť a využívajú ju preto napr. banky na ochranu dát v internetovom bankovníctve. Prenos šifrovaných dát spoznáte podľa toho, že sa v stavovom riadku na spodnej lište prehliadača objaví symbol kľúča alebo zatvorenej zámky. Na našej stránke máte možnosť platiť prostredníctvom vášho paypall účtu alebo platobnou kartou. Oba spôsoby platby sú komplexne chránené vyššie opísanými bezpečnostnými štandardmi. Okrem toho, samozrejme, spĺňame požiadavky predpísaného štandardu Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Vaše údaje k platbe sú uložené len počas nevyhnutnej doby na dokončenie platby k Vašej objednávke. Po ukončení platby sú tieto informácie odstránené. Pre viac informácií k ochrane údajov pri platbe si môžete prečítať “Terms of Services” alebo “Privacy statement” platné pre všetky obchody na platforme Shopify: https://www.shopify.com/legal/terms a https://www.shopify.com/legal/privacy.

Google Analytics

Používame nástroj Google Analytics, ktorý nám hovorí o tom, kto sú naši zákazníci, z akých stránok na našu stránku prišli, ktoré naše podstránky si pozerajú. Tento nástroj nám slúži na štatistiku a vyhodnotenie správania sa našich zákazníkov na našej stránke a následnou analýzou týchto dát vieme skvalitňovať a zlepšovať našu stránku.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré Váš prehliadač ukladá vo Vašom počítači. Umožňujú nášmu systému rozpoznať Váš prehliadač. Na niekoľkých miestach používame tzv. „session cookies“. Tie sú po ukončení vašej návštevy automaticky zmazané – slúžia na to, aby sme mohli našu ponuku urobiť prístupnejšou pre používateľa, efektívnejšou a bezpečnejšou. Naše cookies sú pomocou bezpečnostného štandardu vášho prehliadača chránené proti prečítaniu treťou osobou.

Navyše sú na našej stránke pomocou tzv. „permanent cookies“ s použitím pseudonymu zhromažďované údaje na marketingové a optimalizačné účely. Tieto údaje nám pomáhajú identifikovať špeciálne potreby pre jednotlivé skupiny zákazníkov. Ak ste, napríklad, vložili výrobok do košíka, následne ste opustili našu stránku bez zatvorenia prehliadača a neskôr ste sa opäť na našu stránku vrátili, „permanent cookies“ zaistia, že vami vybraný výrobok zostane v nákupnom košíku. Tieto údaje nie sú využívané na osobnú identifikáciu návštevníka tejto webovej stránky a nie sú spájané s osobnými údajmi cez nositeľa pseudonymu.

V pomocníkovi, ktorý je súčasťou menu väčšiny webových prehliadačov, sa môžete dozvedieť, ako nastaviť váš prehliadač tak, aby neakceptoval nové cookies, alebo vás na nové cookies upozornil, ako aj to ako vypnete všetky cookies, ktoré ste dostali. Cookies nespôsobujú na vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy.

 

The business operator of www.sestrice.com („Sestrice“) is Sestrice s.r.o., Tupolevova 4, 851 01 Bratislava, Slovakia, IČO: 50076701, DIČ: 2120165630, registered in the Business Register at Bratislava I District Court, Slovakia, odd. Sro, application no. 107831/B (the „Sestrice“, s.r.o or „seller“ or „we“).

Our policy is to respect the privacy of our users as well as the personal character of the electronic communication. Provided personal data (such as name, address, e-mail and phone number) are used for identification purposes, product dispatch and payment processing. Your personal data is protected by Slovak national law (Zakon 122/2013 o ochrane osobnych udajov).

Our store www.sestrice.com is hosted on Shopify Inc. They provide us with the online e-commerce platform that allows us to sell our products and services to you. Your data is stored through Shopify’s data storage, databases and the general Shopify application. They store your data on a secure server behind a firewall.

What do we do with your information?

When you purchase something from our store www.sestrice.com, as part of the buying and selling process, we collect the personal information you give us such as your name, address (for delivery purspose), email address (for faster communication) and phone number (for delivery services). When you browse our store, we also automatically receive your computer’s internet protocol (IP) address in order to provide us with information that helps us learn about your browser and operating system. Email marketing: With your permission, we may send you emails about our store, new products and other updates.

Consent

How do you get my consent?

When you provide us with personal information to complete a transaction, verify your credit card, place an order, arrange for a delivery or return a purchase, we imply that you consent to our collecting it and using it for that specific reason only. You can sing up for a Newsletter from us. We are sending Newsletter via MailChimp, so after signing up for a Newsletter, you will be asked to confirm your consent to the adding in its database. Without this re-confirmation, you will not be able to receive a Newsletter.

How do I withdraw my consent?

If after you opt-in, you change your mind, you may withdraw your consent for us to contact you, for the continued collection, use or disclosure of your information, at anytime, by contacting us at hello@sestrice.com or mailing us at: Sestrice s.r.o., Tupolevova 4, 851 01 Bratislava, Slovakia.

Security

To protect your personal information, we take reasonable precautions and follow industry best practices to make sure it is not inappropriately lost, misused, accessed, disclosed, altered or destroyed. If you provide us with your credit card information, the information is encrypted using secure socket layer technology (SSL) and stored with a AES-256 encryption. Although no method of transmission over the Internet or electronic storage is 100% secure, we follow all PCI-DSS requirements and implement additional generally accepted industry standards. You can pay via your paypall account or via a direct payment gateway to complete your purchase. Shopify stores your credit card data. It is encrypted through the Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Your purchase transaction data is stored only as long as is necessary to complete your purchase transaction. After that is complete, your purchase transaction information is deleted. All direct payment gateways adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, MasterCard, American Express and Discover. PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of credit card information by our store and its service providers. For more insight, you may also want to read Shopify’s Terms of Service (https://www.shopify.com/legal/terms) or Privacy Statement (https://www.shopify.com/legal/privacy).

Google Analytics

Our store uses Google Analytics to help us learn about who visits our site and what pages are being looked at.

Cookies

Here is a list of cookies that we use. We’ve listed them here so you that you can choose if you want to opt-out of cookies or not. _session_id, unique token, sessional, Allows Shopify to store information about your session (referrer, landing page, etc). _shopify_visit, no data held, Persistent for 30 minutes from the last visit, Used by our website provider’s internal stats tracker to record the number of visits _shopify_uniq, no data held, expires midnight (relative to the visitor) of the next day, Counts the number of visits to a store by a single customer. cart, unique token, persistent for 2 weeks, Stores information about the contents of your cart. _secure_session_id, unique token, sessional storefront_digest, unique token, indefinite If the shop has a password, this is used to determine if the current visitor has access. PREF, persistent for a very short period, Set by Google and tracks who visits the store and from where.