Your cart

Safety


Utiahnite šatku dostatočne na to, aby poskytovala správnu oporu pre chrbátik a krk dieťatka.

Tvár dieťatka nikdy neprekrývajte látkou a uistite sa, že má dostatočný prísun čerstvého vzduchu. Brada dieťatka by sa nemala dotýkať jeho hrudníka, aby mohlo voľne dýchať.

Pre správny vývoj bedrových kĺbov je dôležité, aby kolienka dieťatka boli vyššie ako jeho zadoček. Látka šatky by mala siahať od jednej kolennej jamky k druhej. Nožičky vytvárajú písmeno „M“. Chrbátik dieťatka je jemne zaguľatený a vytvára písmeno „C“.

Šatka vytvára ďalšiu vrstvu oblečenia a dieťatko zohrievate aj svojím telom. Berte to do úvahy pri obliekaní dieťatka. V chladnom počasí postačí dodatočná ochrana hlavy a nožičiek. V lete chráňte dieťatko pred ostrým slnkom. Vždy kontrolujte teplotu dieťatka v šatke, či sa moc neprehrieva, alebo naopak, mu nie je zima.

Každý úväz ukončite dvojitým uzlom a opätovne ho prekontrolujte.

Ak si nie ste istí svojím úväzom, neváhajte nás kontaktovať alebo sa obráťte na poradkyňu nosenia vo svojom okolí. Pokiaľ nemáte istotu vo viazaní šatky, skúšajte to nad mäkkou podložkou a za asistencie ďalšej osoby.

Počas používania šatky sa vyhnite poteciálne nebezpečným aktivitám - bicyklovaniu, lyžovaniu, korčuľovaniu a ďalším. Nenechávajte sa deti hrať so šatkou bez dozoru dospelej osoby.

Výrobca nenesie zodpovednosť za situácie, ku ktorým dôjde nesprávnym používaním šatky.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom starostlivosti o šatku alebo jej používania, napíšte nám na adresu hello@sestrice.com. Radi vám odpovieme.

 

Make sure to adjust the wrap so that it sits tightly giving the correct back and neck support to your baby.

Do not cover your baby’s face with the fabric. Make sure they have enough breathing space. Your baby’s chin should not touch their chest to ensure that they can breathe freely.

To ensure the correct hip development of your baby, their knees have to be placed higher than their bottom. The fabric of the wrap should cover the space between their knee pits. Their legs should form the letter ‘M’. Their back should be slightly curved, forming the letter ‘C’.

The wrap creates another layer of clothing for the baby and you warm them up with your body heat. Take this into consideration when clothing your baby. In colder weather, ensure sufficient coverage of your baby’s head and feet. Protect the baby from direct sunlight.

Always check your baby’s temperature in the wrap to make sure he is not too hot or cold.

Finish every wrapping with a double knot and double check the security of the wrapping.

If you are not sure about the wrapping procedure, contact us or a baby wrap wearer in your neighborhood.

If you are unsure about using the wrap, try it out over a soft surface with the help of another person.

While using the wrap, avoid potentially dangerous activities such as cycling, skiing, skating, etc.

Do not leave your kids unattended with the wrap.

The manufacturer is not liable for any issue caused by incorrect use of the wrap.

If you have any questions in relation to the care or use of the wrap, please contact us on hello@sestrice.com. We will be happy to help.