Your cart
100€ Voucher

100€ Voucher

€100.00
EN|SK

Tento kupón vám doručíme v darčekovej obálke, aby ste ju mohli darovať osobe, pre ktorú je určený. Na kupóne bude napísaný unikátny kód, ktorý je možné použiť pri nákupe v našom e-shope. Suma uvedená na kupóne bude následne odrátaná z celkovej hodnoty nákupu.

Pri nákupe je možné kombinovať aj viac takýchto kupónov.

This gift voucher will be delivered to you in a separate envelope so that you can easily gift it to the person you want. A unique code will be written on the voucher. This code can be used for purchases in our e-shop whereby the amount will be deducted from the total price.

You can use multiple vouchers for one purchase.